Псалтыр 76 псалом

Псалтыр
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Кіроўцу хору Ідутумавага. Псальма Асафава.
 
Кіроўцу хору Ідутумавага. Псальма Асафава.

Голас мой да Бога, і я буду клікаць; голас мой да Бога, і Ён пачуе мяне.
 
Голас мой да Бога, і я буду клікаць; голас мой да Бога, і Ён пачуе мяне.

У дзень скрухі маёй шукаю Госпада; рука мая працягнута ўначы, і не апускаецца; душа мая ня хоча суцешанай быць.
 
У дзень скрухі маёй шукаю Госпада; рука мая працягнута ўначы, і не апускаецца; душа мая ня хоча суцешанай быць.

Пра Бога згадваю, і дрыжу; разважаю, і зьнемагае мой дух.
 
Пра Бога згадваю, і дрыжу; разважаю, і зьнемагае мой дух.

Ты не даеш мне вачэй маіх зьмежыць; я ашаломлены, і не магу гаварыць.
 
Ты не даеш мне вачэй маіх зьмежыць; я ашаломлены, і не магу гаварыць.

Разважаю пра даўнія дні, пра гады пракаветныя;
 
Разважаю пра даўнія дні, пра гады пракаветныя;

узгадваю песьні мае начныя, гутару з сэрцам маім, і выпрабоўвае дух мой:
 
узгадваю песьні мае начныя, гутару з сэрцам маім, і выпрабоўвае дух мой:

няўжо назаўсёды адкінуў, Гасподзь, і ня будзе больш дабраволіць?
 
няўжо назаўсёды адкінуў, Гасподзь, і ня будзе больш дабраволіць?

няўжо назаўсёды міласьць Яго перастала быць, і спынілася слова Ягонае з роду ў род?
 
няўжо назаўсёды міласьць Яго перастала быць, і спынілася слова Ягонае з роду ў род?

няўжо Бог забыўся мілаваць? няўжо ў гневе спыніў шчадроты Свае?
 
няўжо Бог забыўся мілаваць? няўжо ў гневе спыніў шчадроты Свае?

І сказаў я: вось гора маё — перамена правіцы Ўсявышняга.
 
І сказаў я: вось гора маё — перамена правіцы Ўсявышняга.

Буду ўспамінаць пра дзеі Гасподнія! буду ўспамінаць пра даўнія цуды Твае.
 
Буду ўспамінаць пра дзеі Гасподнія! буду ўспамінаць пра даўнія цуды Твае.

Буду ў кожны Твой чын заглыбляцца, разважаць пра вялікія дзеі Твае.
 
Буду ў кожны Твой чын заглыбляцца, разважаць пра вялікія дзеі Твае.

Божа! сьвятая дарога Твая. Які Бог такі вялікі, як Бог наш!
 
Божа! сьвятая дарога Твая. Які Бог такі вялікі, як Бог наш!

Ты — Бог, Які творыць цуды; Ты паказаў магутнасьць Сваю сярод народаў;
 
Ты — Бог, Які творыць цуды; Ты паказаў магутнасьць Сваю сярод народаў;

Ты вызваліў народ Твой рукою сыноў Якава і Язэпа.
 
Ты вызваліў народ Твой рукою сыноў Якава і Язэпа.

Бачылі Цябе, Божа, воды, бачылі Цябе воды, і напалохаліся, і скалануліся бездані.
 
Бачылі Цябе, Божа, воды, бачылі Цябе воды, і напалохаліся, і скалануліся бездані.

Аблокі вылівалі воды, хмары аддавалі гром, і лёталі стрэлы Твае.
 
Аблокі вылівалі воды, хмары аддавалі гром, і лёталі стрэлы Твае.

Голас грому Твайго ў коле нябесным; маланкі асьвятлялі сьвет; зямля трэслася і скаланалася.
 
Голас грому Твайго ў коле нябесным; маланкі асьвятлялі сьвет; зямля трэслася і скаланалася.

Шлях Твой у моры, і сьцежка Твая ў водах вялікіх, і сьляды Твае невядомыя.
 
Шлях Твой у моры, і сьцежка Твая ў водах вялікіх, і сьляды Твае невядомыя.

Як статак, вёў Ты народ Твой рукою Майсея і Аарона.
 
Як статак, вёў Ты народ Твой рукою Майсея і Аарона.